Projekt CTA

Cherenkov Telescope Array (w skrócie CTA) – międzynarodowy projekt budowy naziemnych obserwatoriów astronomicznych, przeznaczonych do badań wysokoenergetycznego promieniowania gamma za pomocą techniki obrazowania atmosferycznych błysków promieniowania Czerenkowa. Planowane są dwa obserwatoria, po jednym na każdej półkuli Ziemi, a w skład każdego wejdzie kilkadziesiąt zsynchronizowanych ze sobą wielkich teleskopów optycznych. Rejestrowane przez nie błyski niebieskiego światła pozwolą uzyskiwać informacje o promieniowaniu gamma w zakresie energii od 20 GeV do ponad 300 TeV.

Budowa obserwatoriów planowana jest na lata 2014-2020. Obecnie (koniec 2017 roku) projekt CTA jest na etapie testowania prototypów teleskopów.

Konsorcjum CTA zrzesza 1350 członków z 210 instytutów w 32 krajach. Ta grupa instytucji jest obecnie odpowiedzialna za wytyczanie celów naukowych obserwatorium i uczestniczy w projektowaniu i dostarczaniu jego komponentów (jako wkład niepieniężny). Jej wewnętrzna władza, Rada Konsorcjum składa się przedstawicieli każdego z instytutów Konsorcjum CTA i jest odpowiedzialna za zatwierdzanie za wszystkimi ważniejszych decyzji dotyczących Konsorcjum. Biuro Rzeczników i Publikacji (SAPO) odpowiada za recenzowanie wszystkich publikacji CTA i treści merytorycznych konferencji (tj. streszczeń, wystąpień oraz publikacji pokonferencyjnych). Aktualną listę instytucji członkowskich i krajów podaje strona Konsorcjum CTA.