Opracowanie programu naukowego CTA

W pracach programu CTA Key Science Project brali udział badacze z większości instytucji naukowych Polskiego Konsorcjum CTA. Przewodniczącym międzynarodowej komisji CTA Key Science Project Review Committee był prof. Michał Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński). Rolą gremium była ocena programu i wypracowanie dla niego ostatecznej formy.

Oprócz prof. Ostrowskiego, znaczący udział w programie mieli: prof. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN), dr hab. Sabrina Casanova, dr. Michał Dyrda (obaj z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN) oraz dr hab. Łukasz Stawarz (Uniwersytet Jagielloński). Ich wkład polegał głównie na kierowaniu grupami roboczymi oraz na przygotowaniu części z głównych dokumentów i publikacji.