Kontakt dla mediów

PR i www CTA Polska

prof. Agnieszka Pollo / dr Kamil Deresz
e-mail: cta@sciencenow.pl

Zespół CTA

prof. dr hab. Michał Ostrowski
koordynator Polskiego Konsorcjum Projektu CTA
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
tel: +48 660 511 882
e-mail: michal.ostrowski@uj.edu.pl

dr hab. Jacek Niemiec
kierownik zespołu CTA w IFJ PAN
koordynator prac nad teleskopem SST-1M w Polsce
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
tel: 12 662 8292
e-mail: Jacek.Niemiec@ifj.edu.pl