Konstrukcja teleskopów

Małe teleskopy (SST) konstruowane są do badań w szerokim zakresie energii między kilka a 300 TeV. Małe teleskopy będą naliczniejsze i rozciągać się w obserwatorium południowym na obszar kilku kilometrów kwadratowych. Trzy realizacje małego teleskopu Czerenkowa jest prototypowanych i testowanych.

Zespół średnich teleskopów (MST) to przysłowiowy „koń pociągowy” obserwatorium CTA, ich czułość znajduje się kluczowym dla CTA zakresie energii między 100 GeV a 10 TeV. Duże pole widzenia (7-8 stopni) pozwoli MST na szybkie badania nieba promieniowania gamma. Planowana jest budowa 40. średnich teleskopów z czego 25 z nich znajdzie się w obserwatorium półkuli południowej, zaś 15 na półkuli północnej.

Duże teleskopy (LST) będą umieszczone pośrodku obserwatoriów na północnej, jak i południowej półkuli. Zostaną użyte do pokrycia, unikalnego dla obserwatorium CTA, zakresu energii pomiędzy 20 a 200 GeV. Cała konstrukcja ma masę 100 ton, ale będzie niezwykle zwinna, umożliwiając nakierowanie na cel obserwacji w ciągu zaledwie 20 sekund.

Trzy rodzaje teleskopów sieci Cherenkov Telescope Array. Od lewej 3 konstrukcje prototypowe małego teleskopu (SST), teleskop średni (MST) oraz duży teleskop (LST). Każdy typ teleskopu pełni unikalną rolę dla całego obserwatorium.