CTA_fig3s

Obraz poświaty promieniowania Czerenkowa dla pęku atmosferycznego

Typowy wydłużony obraz poświaty promieniowania Czerenkowa dla pęku atmosferycznego (kaskady cząstek i fotonów), zainicjowanego prawdopodobnie przez foton gamma. Oś wydłużonego obrazu wskazuje na pozycję źródła. Czarne obszary wymagają dodatkowej kalibracji. Źródło: CTA Polska