CTA_fig4s

Typowy obraz kaskady wywołanej przez wysokoenergetyczny proton.

Typowy obraz kaskady wywołanej przez wysokoenergetyczny proton.

Typowy obraz kaskady wywołanej przez wysokoenergetyczny proton. Obraz ten jest mniej regularny od tego, jaki daje kaskada fotonowa. Źródło: CTA Polska